20 dubna, 2016

Zhotovitelia

Inštaláciu zariadení podporenú z národného projektu Zelená domácnostiam môžu zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilých osôb len zhotovitelia, ktorí splnia požadované podmienky, uzatvoria so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) zmluvu o preplácaní poukážok a budú uvedení v zozname oprávnených zhotoviteľov.

SIEA zverejňuje zoznam zhotoviteľov, ktorí majú účinnú zmluvu o preplácaní poukážok. Zoznam oprávnených zhotoviteľov je priebežne aktualizovaný.